Disclaimer voor maikelg.eu

Algemeen

Maikel Gommans, hierna te noemen Maikel, verleent u hierbij toegang tot maikelg.eu en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Maikel en derden zijn aangeleverd. Maikel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op maikelg.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Maikel.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op maikelg.eu. Maikel oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Maikel zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Maikel en zijn gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maikel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.